Corona

Information kring inställda resor

På grund av de rådande omständigheterna kring COVID-19 har resorna till Holland 18 april samt Polen 2 juni ställts in. Med detta sagt har en ny resa till Holland redan planerats in den 24 april 2021 samt så förbereds även en ny resa till Polen försommaren 2021.

I nuläget har inga fler av våra planerade resor ställts in.

Vid frågor kontakta oss på mejl info@karlssonbuss.nu eller på telefon 0707-40 11 64